Polityka cookies

Polityka cookies.
1. Pliki „cookies” (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na
urządzeniu końcowym (np. komputerze, telefonie) użytkownika strony
internetowej www. gbuglobal.com.pl. Pliki „cookies” pozwalają na rozpoznanie
urządzenia użytkownika i przechowanie informacji, dotyczących w szczególności
ustawień danej strony internetowej. Pliki te używane są z reguły w celu
dostosowania wyglądu danej strony internetowej oraz jej zawartości do
indywidualnych preferencji użytkownika i ułatwienia mu w ten sposób korzystania
z danej strony internetowej. Pliki „cookies” używane są również do tworzenia
anonimowych statystyk analizy ruchu na stronie.
2. Grupa Brokerów Ubezpieczeniowych Global Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, (dalej:
„Administrator ), wykorzystuje pliki „cookies” na stronie internetowej www. Dane
zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
3. Strona www.gbuglobal.com.pl wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), które są
niezbędne do jej prawidłowego działania i w celu zapewnienia poprawnego
działania strony.
4. Strona www.gbuglobal.com.pl wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), także w
celach statystycznych, o ile użytkownik wyrazi zgodę na wykorzystywanie
cookies w celach statystycznych. Pliki cookies w celach statystycznych zbierane
są poprzez narzędzie Google Analytics 4, firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Administrator w tym zakresie ma
możliwość tworzenia statystyk, ich analizę, a w konsekwencji podejmowanie
działań mających na celu optymalizację działania strony internetowej.
5. Google Analytics 4 w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu
ze strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane
do serwerów Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam
przechowywane. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i
nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Korzystanie z usług Google Analytics
wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie strony udostępnionego przez Google
kodu śledzącego (tzw. tracking code). W każdej chwili można zablokować kod

śledzący Google Analytics 4, instalując dodatek znajdujący się na stornie:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
6. Administrator ma dostęp w ramach Google Analytics w szczególności do
informacji o: (i) systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, (ii)
podstronach, jakie są przeglądane, (iii) czasie spędzonym na stronie oraz
poszczególnych podstronach.
7. Szczegóły związane z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i
aplikacji, które korzystają z usług Google znajdują się na stronie:
https://policies.google.com/technologies/cookies, zaś w zakresie Google
Analytics 4 na stronie:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl
8. Pliki „cookies” są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika w celu
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej
www.gbuglobal.com.pl, w tym poprawy szybkości działania strony oraz
zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze strony i optymalizacji korzystania ze
strony internetowej.
9. Strona internetowa www.gbuglobal.com.pl wykorzystuje dwa rodzaje plików
„cookies”:
 „cookies” sesyjne – pliki te są przechowywane na urządzeniu końcowym
użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej
przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci
urządzenia końcowego. Mechanizm „cookies” sesyjnych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji
poufnych z urządzenia końcowego;
 „cookies” trwałe – pliki te są przechowywane na urządzeniu końcowym
użytkownika do momentu ich skasowania na skutek upływu czasu, jaki był
w tych plikach określony lub na skutek ich ręcznego usunięcia przez
użytkownika.

10. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają na identyfikację
użytkownika.
11. Administrator informuje, że użytkownik ma techniczną możliwość konfiguracji
wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarki internetowej w sposób
zapewniający brak możliwości przechowywania plików „cookies” na urządzeniu
końcowym użytkownika. Większość dostępnych przeglądarek internetowych
posiada domyślnie ustawioną akceptację zapisu plików „cookies” w urządzeniu
końcowym, dlatego zmiana ustawień przeglądarki i „zablokowanie” przez
użytkownika plików „cookies” może utrudniać, ograniczać względnie uniemożliwić
korzystanie ze strony lub z niektórych z jej funkcji.
12. Administrator informuje również, że pliki „cookies” mogą być przez użytkownika
usunięte ręcznie przy użyciu specjalnie dedykowanych do tego celu programów
lub narzędzi, które posiadają przeglądarki internetowe oraz systemy operacyjne.
13. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do treści
niniejszej Polityki cookies w każdym czasie. Zmieniona treść polityki cookies
będzie miała zastosowanie wobec użytkowników oraz przekazywanych przez
nich danych począwszy od daty opublikowania przez Administratora treści
zmienionej polityki cookies.