programy ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia dla budownictwa

Dla firm z sektora budowlanego oferujemy programy ubezpieczeniowe uwzględniające specyfikę ich działalności i posiadanego majątku.

Przygotowujemy również kompleksową ochronę realizowanych inwestycji kubaturowych, drogowych i liniowych w zakresie ryzyk budowlano – montażowych, ubezpieczenia OC i pozostałych wymaganych od wykonawcy.

Pośredniczymy w procesie otrzymania gwarancji ubezpieczeniowych zabezpieczających realizację procesu inwestycyjnego zarówno w formie pojedynczych gwarancji jak i umów o okresowe ich wydawanie. Pośredniczymy w aranżacji warunków ochrony wynikających z wymogów związanych z realizacją kontraktów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

Zapewniamy

konsultację zakresu i budżetowanie ubezpieczeń przewidzianych w projektach umów

Proponujemy

aranżację ochrony ubezpieczeniowej wymaganej umową o realizację inwestycji (ubezpieczenia pod kontrakt)

Oferujemy

uzgadnianie z beneficjentem i ubezpieczycielem treści gwarancji kontraktowych

Ochronę opracowujemy wykorzystując:

ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością

ubezpieczenie sprzętu budowlanego

ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych (CAR, EAR)

gwarancje kontraktowe

Jak wygląda współpraca z nami?

Krok #1

Rzetelna analiza prowadzonej przez Klienta działalności oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń

Krok #2

Opracowanie optymalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej na podstawie zebranych danych i oczekiwań Klienta

Krok #3

Przygotowanie indywidualnego programu ubezpieczeniowego zawierającego niestandardowe rozwiązania chroniące Klienta

Krok #4

Profesjonalna obsługa zawartych ubezpieczeń i aktywne uczestnictwo w procesie likwidacji ewentualnych szkód