Nasza historia

Nasza historia

Firma GBU Global powstała w roku 1997 w Łodzi, nasza pierwsza siedziba mieściła się na ul. Piotrkowskiej najbardziej znanej wówczas arterii Łodzi. Działalność rozpoczęliśmy jako broker ubezpieczeniowy specjalizujący się w ubezpieczeniach na życie. Po upływie dwóch lat rozszerzyliśmy ofertę o doradztwo w zakresie ubezpieczeń majątkowych.

Koniec lat 90 ubiegłego wieku to początek naszej wieloletniej współpracy z podmiotami medycznymi, w tym stworzenie jednego z pierwszych w Polsce programów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla lekarzy.

W roku 2003 zmieniliśmy siedzibę przenosząc się na ul Jaracza. Kolejne lata działalności to systematyczny rozwój naszych kompetencji i portfela obsługiwanych Klientów, w którym znaczną rolę zaczęły odgrywać przedsiębiorstwa z branży budowlanej.

To wówczas zaczęły powstawać zindywidualizowane programy ubezpieczeniowe skierowane w głównej mierze do przedsiębiorców i dużych podmiotów medycznych.

Od roku 2020 nasza siedziba mieści się w odrestaurowanej kamienicy fabrykanckiej przy ul Wólczańskiej 66.

 • 1997 r.

  Firma GBU Global powstała w roku 1997 w Łodzi, nasza pierwsza siedziba mieściła się na ul. Piotrkowskiej najbardziej znanej wówczas arterii Łodzi. Działalność rozpoczęliśmy jako broker ubezpieczeniowy specjalizujący się w ubezpieczeniach na życie.
 • 1999 r.

  Rozszerzyliśmy ofertę o doradztwo w zakresie ubezpieczeń majątkowych.
 • 1999 r.

  Koniec lat 90 ubiegłego wieku to początek naszej wieloletniej współpracy z podmiotami medycznymi, w tym stworzenie jednego z pierwszych w Polsce programów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla lekarzy.
 • 2003 r.

  Zmieniliśmy siedzibę przenosząc się na ul Jaracza. Kolejne lata działalności to systematyczny rozwój naszych kompetencji i portfela obsługiwanych Klientów, w którym znaczną rolę zaczęły odgrywać przedsiębiorstwa z branży budowlanej.
 • od 2003 r.

  Zaczęły powstawać zindywidualizowane programy ubezpieczeniowe skierowane w głównej mierze do przedsiębiorców i dużych podmiotów medycznych.
 • 2020 r.

  Od tego roku nasza siedziba mieści się w odrestaurowanej kamienicy fabrykanckiej przy ul Wólczańskiej 66.

Co mówią o nas inni

Przedsiębiorstwo UNIDRO S.A.

„Pragniemy podziękować Grupie Brokerów Ubezpieczeniowych GBU GLOBAL Sp. z o.o. za wkład wniesiony w opracowanie, wdrożenie oraz administrowanie programami ubezpieczeń majątkowych, finansowych, floty pojazdów oraz robót budowlano – montażowych. GBU GLOBAL Sp. z o.o. także opracowała i wdrożyła program ubezpieczeń rodzinnych dla naszych pracowników.
Profesjonalizm wykazywany w obsłudze naszego Przedsiębiorstwa pozwala nam polecić Grupę Brokerów Ubezpieczeniowych GBU GLOBAL Sp. z o.o. jako godnego zaufania niezawodnego partnera we wszystkich kwestiach związanych z ubezpieczeniami”

„( ..) Zaangażowanie brokerów GBU GLOBAL Sp. z o.o. oraz ich umiejętności w opracowaniu programów ubezpieczeniowych, a w szczególności programów ubezpieczenia robót budowlano–montażowych utwierdzają nas, że z GBU GLOBAL Sp. z o.o. warto współpracować (…)”

Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty – Łódź S.A.

Zespól Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

„(…) GBU GLOBAL Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową obsługą i doradztwem w zakresie ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej. (..) Prowadzone przez GBU GLOBAL Sp. z o.o. działania potwierdzają doświadczenie w zakresie doradztwa dla szpitali(..).”
„Pragniemy serdecznie podziękować GBU GLOBAL Sp. z o.o. za opracowanie i wdrożenie programów ubezpieczeniowych dla pracowników naszej firmy. Programy zostały tak skonstruowane, aby każdy pracownik miał możliwość wyboru odpowiadającego jego potrzebom zabezpieczenia dla siebie jak i członków rodziny. Programy zawierają wiele nowoczesnych rozwiązań. Do ubezpieczenia został włączony program, którego celem jest zabezpieczenie emerytalne pracowników.(..)”

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w GE POWER CONTROLS S.A.

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi

„(…) Ścisła współpraca z naszym środowiskiem lekarskim, poznanie problemów tego środowiska przez GBU GLOBAL Sp. z o.o. doprowadziła do opracowania i wdrożenia Programu Ubezpieczenia Środowiska Medycznego „Pigułka” (…) Usługi świadczone przez GBU GLOBAL Sp. z o.o. wskazują na wysoki profesjonalizm i głęboką wiedzę pracowników naszego brokera ubezpieczeniowego(…)”
„(…) Brokerzy GBU GLOBAL Sp. z o.o. prezentują wysoki poziom wiedzy z dziedziny, ekonomii, prawa i ubezpieczeń, co pozwala w praktyce na wypracowanie ekonomicznego programu ubezpieczeniowego Oddziału, trafną ocenę ryzyka i dokonanie właściwego wyboru ubezpieczyciela(…)”

Narodowy Fundusz Zdrowia Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi

PAFANA Pabianicka Fabryka Narzędzi “PAFANA” S.A.

„(…) Pabianicka Fabryka Narzędzi “PAFANA” S.A. ma przyjemność poinformować, że brokerem prowadzącym kompleksową obsługę ubezpieczeń naszej firmy jest Grupa Brokerów Ubezpieczeniowych GBU Global Sp. z o.o. GBU Global Sp. z o.o. opracowała i wdrożyła program grupowego ubezpieczenia na życie dla naszych pracowników. Jesteśmy zadowoleni z dokonanego wyboru. GBU Global Sp. z o.o. jest zawsze do naszej dyspozycji w każdej sytuacji. Możemy liczyć również na szybką i fachowa pomoc w razie ewentualne szkody lub roszczenia. Mając na uwadze profesjonalizm, solidność, dyspozycyjność i odpowiedzialność pracowników GBU Global Sp. z o.o. rekomendujemy GBU Global Sp. z o.o. jako skutecznego negocjatora i wiarygodnego partnera w dziedzinie ubezpieczeń. (…)”
„(…) Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi powierzyła Grupie Brokerów Ubezpieczeniowych Global opracowanie kompleksowej ochrony w zakresie ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej oraz posiadanej floty pojazdów specjalistycznych. Z perspektywy dotychczasowej współpracy należy stwierdzić, iż przygotowany przez wspomnianą firmę brokerską program zapewnia optymalny do uzyskania na rynku poziom ochrony ubezpieczeniowej. Wartym szczególnego podkreślenia jest również fakt czynnego udziału brokera w procesie likwidacji szkód zarówno majątkowych jak i komunikacyjnych. (…)”

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Kemy Sp. z o.o.

„(…) Firmie GBU Global powierzyliśmy ochronę majątku naszej spółki oraz zabezpieczenie całości realizowanych przez nas procesów inwestycyjnych. Dotychczasowa współpraca pozwala nam polecić GBU Global jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera biznesowego. Przygotowanie merytoryczne pracowników wspomnianego brokera ubezpieczeniowego odkrywa ponadto istotną rolę w konstruowaniu ochrony w zakresie ryzyk budowlano-montażowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz innych ubezpieczeń adresowanych do firm z sektora budowlanego. (…)”
„(…) Zarząd AGROSAK S.A. pragnie wyrazić uznanie dla działalności Grupy Brokerów Ubezpieczeniowych GBU Global Sp. z o.o. będącej od wielu lat naszym brokerem. Mając na uwadze dotyczasową współpracę pragniemy podkreślić profesjonalizm i fachowość oferowanych usług. GBU Global Sp. z o.o. posiada odpowiednio przygotowanych specjalistów, którzy w sposób rzetelny i profesjonalny dokonują oceny ryzyka. GBU Global Sp. z o.o. zajmuje się również kompleksową obsługą i doradztwem w zakresie ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej, a także grupowych ubezpieczeń na życie. Brokerzy GBU Global Sp. z o.o. prezentują wysoki poziom profesjonalny, dbają o nasze interesy oraz terminowo i rzetelnie załatwiają sprawy dotyczące ubezpieczeń naszej firmy. Cenimy również pomoc GBU Global Sp. z o.o. w codziennej obsłudze oraz likwidacji szkód.Polecamy GBU Global Sp. z o.o. jako brokera ubezpieczeniowego godnego zaufania. (…)”

AGROSAK S.A.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi

„(…) Grupa Brokerów Ubezpieczeniowych GBU Global Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi jest naszym brokerem ubezpieczeniowym, z którym współpracujemy w zakresie ubezpieczeń majątkowych i grupowych ubezpieczeń na życie pracowników od 2002 roku. Przez ten czas zostało przeprowadzonych wiele postępowań przetargowych związanych z zamówieniami publicznymi. GBU Global Sp. z o.o. czynnie uczestniczyła w postępowaniach przetargowych poprzez przygotowanie SIWZ, programu ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej naszej placówki oraz wdrożenie programu ubezpieczenia. Brokerzy GBU Global Sp. z o.o. prezentują wysoki poziom profesjonalny dbają o nasze interesy oraz terminowo i rzetelnie załatwiają sprawy dotyczące ubezpieczeń naszej placówki. Biorąc powyższe pod uwagę uważamy, że GBU Global Sp. z o.o. jest dla każdego podmiotu medycznego poszukującego fachowej obsługi brokerskiej bardzo dobrym partnerem do współpracy. (…)”

„(…) Grupa Brokerów Ubezpieczeniowych GBU Global Sp. z o.o. jako nasz broker ubezpieczeniowy zajmuje się kompleksową obsługą i doradztwem w zakresie grupowych ubezpieczeń na życie naszych pracowników.
GBU Global Sp. z o.o. przeprowadziła postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników przygotowując m.in. projekt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uczestniczyła również w pracach Komisji Przetargowej i ocenie złożonych ofert pod względem merytorycznym.
Mając na uwadze profesjonalizm, solidność, dyspozycyjność i odpowiedzialność pracowników GBU Global Sp. z o.o. rekomendujemy GBU Global Sp. z o.o. jako wiarygodnego partnera w dziedzinie ubezpieczeń.(…)”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

ART LOGISTIC

„(…) Mając na uwadze dotyczasową wieloletnią współpracę z GBU Global Sp. z o.o. pragniemy podkreślić profesjonalizm oraz fachowość oferowanych usług. Pracownicy GBU Global Sp. z o.o. wykazują bardzo dobrą znajomość tematów ubezpieczeniowych, świadczą usługi w sposób rzetelny i nowoczesny.

Zaangażowanie brokerów GBU Global Sp. z o.o. oraz ich umiejętności w opracowaniu programów ubezpieczeniowych utwierdzają nas, że z GBU Global Sp. z o.o. warto współpracować.

Cenimy również pomoc GBU Global Sp. z o.o. w codziennej obsłudze oraz przy likwidacji szkód.

(…)”

Chętnie powitamy Cię w naszym zespole!

Chcesz do nas dołączyć?

Pisz śmiało. Poszukujemy osób otwartych, chcących pomagać innym. Dla których ekonomia, ryzyko i ubezpieczenia nie mają tajemnic. W zamian proponujemy pracę przy niekonwencjonalnych projektach.