wniesienie zabezpieczenia finansowego

Ubezpieczenia finansowe, gwarancje ubezpieczeniowe

Dla Klientów którzy są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia finansowego realizowanych umów oferujemy pośrednictwo i wsparcie w uzyskaniu gwarancji ubezpieczeniowych.

Proponujemy zawarcie umów o okresowe wydawanie gwarancji ubezpieczeniowych jak i zabezpieczenie pojedynczych kontraktów w zakresie:
– gwarancji wadialnej,
– gwarancji dobrego wykonania kontraktu,
– gwarancji usunięcia wad i usterek.

Pośredniczymy również w aranżacji innych rodzajów gwarancji zabezpieczających kontrakty naszych Klientów.

Zapewniamy

współpracę z renomowanymi Ubezpieczycielami oferującymi gwarancje kontraktowe

Proponujemy

uzgadnianie treści gwarancji z Beneficjentami publicznymi i prywatnymi oraz Ubezpieczycielem

Oferujemy

optymalne zarządzanie limitami nadanymi przez poszczególnych Ubezpieczycieli

Jak wygląda współpraca z nami?

Krok #1

Rzetelna analiza prowadzonej przez Klienta działalności oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń

Krok #2

Opracowanie optymalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej na podstawie zebranych danych i oczekiwań Klienta

Krok #3

Przygotowanie indywidualnego programu ubezpieczeniowego zawierającego niestandardowe rozwiązania chroniące Klienta

Krok #4

Profesjonalna obsługa zawartych ubezpieczeń i aktywne uczestnictwo w procesie likwidacji ewentualnych szkód