Wieloletnie doświadczenie i praktyka rynkowa

Nasza Oferta

Naszym Klientom proponujemy usługę kompleksowej współpracy w zakresie ubezpieczeń majątku, odpowiedzialności cywilnej i innych interesów związanych z prowadzoną przez nich działalnością. Tworzymy również rozwiązania ubezpieczeniowe chroniące życie i zdrowie pracowników.

Wieloletnie doświadczenie i praktyka rynkowa pozwala nam na zarządzanie całością procesu związanego z doprowadzeniem do zawarcia oraz obsługą zawartych kontraktów ubezpieczeniowych. Będąc reprezentantem interesów naszych Mocodawców współpracujemy ze wszystkimi firmami ubezpieczeniowymi działającymi w Polsce, jak również z coverholderami rynku Lloyds, oraz światowym liderem w dziedzinie restytucji mienia po zdarzeniach losowych

Zapewniamy

Analizę prowadzonej przez Klienta działalności oraz identyfikację potencjalnych zagrożeń, które mogą być transferowane do Ubezpieczyciela.

Proponujemy

Długoterminową współpracę opartą o partnerskie relacje.

Oferujemy

Przygotowanie i wynegocjowanie zindywidualizowane programu ubezpieczeniowego uwzględniającego potrzeby Klienta.

Gwarantujemy

Pełną obsługę zawartych umów ubezpieczeń i aktywne uczestnictwo w procesie likwidacji ewentualnych szkód.