ubezpieczenia przewożonego mienia ​

Ubezpieczenia transportowe

Dla podmiotów działających na rynku transportowym oferujemy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia przewożonego mienia od zdarzeń losowych.

Zapewniamy ochronę w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika oraz spedytora.

Dla naszych Klientów przygotowujemy również ubezpieczenia przewożonego mienia w Polsce i na całym świecie zarówno w formule pojedynczych transportów jak i umów generalnych.

Zapewniamy

możliwość ubezpieczenia mienia transportowanego drogą lądową, morską i lotniczą.

Proponujemy

kompleksową ochronę w zakresie ubezpieczeń transportowych.

Oferujemy

przygotowanie ochrony obejmującej wszystkie etapy na całej trasie przewozu.

Gwarantujemy

wsparcie w procesie obsługi ewentualnych szkód i roszczeń.

Ochronę opracowujemy wykorzystując:

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym

instytutowe klauzule ładunkowe (ICC) opracowane przez Instytut Ubezpieczycieli Londyńskich

Jak wygląda współpraca z nami?

Krok #1

Rzetelna analiza prowadzonej przez Klienta działalności oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń

Krok #2

Opracowanie optymalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej na podstawie zebranych danych i oczekiwań Klienta

Krok #3

Przygotowanie indywidualnego programu ubezpieczeniowego zawierającego niestandardowe rozwiązania chroniące Klienta

Krok #4

Profesjonalna obsługa zawartych ubezpieczeń i aktywne uczestnictwo w procesie likwidacji ewentualnych szkód