dla pracowników i członków ich rodzin

Ubezpieczenia na życie

To podstawowe ubezpieczenia dla pracowników i członków ich rodzin. Zabezpieczają na wypadek zdarzeń losowych przez całą dobę i na całym świecie. W przypadku partycypacji Klienta w składce, będą także zabezpieczeniem dla jego firmy.
Zapewniają szeroki zakres ochrony przy niewielkich nakładach finansowych.

Zapewniamy

ochronę życia i zdrowia oraz poczucie bezpieczeństwa pracowników i ich rodzin

Proponujemy

wypłaty odszkodowań, które będą dla nich wsparciem w czasie choroby, wypadku lub utraty najbliższych

Oferujemy

pomoc dla Klientów zobowiązanych do wyboru oferty ubezpieczenia w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Gwarantujemy

indywidualną Kontynuację ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach po ustaniu zatrudnienia, w grupach specjalnych prowadzonych przez GBU GLOBAL u największych ubezpieczycieli

Przygotowując indywidualny program ubezpieczeniowy wykorzystujemy:

Zabezpieczenia na wypadek zdarzeń losowych przez całą dobę i na całym świecie.

Szeroki zakres ochrony

Specyfikę danej branży i związane z nią zagrożenia

Jak wygląda współpraca z nami?

Krok #1

Rzetelna analiza prowadzonej przez Klienta działalności oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń

Krok #2

Opracowanie optymalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej na podstawie zebranych danych i oczekiwań Klienta

Krok #3

Przygotowanie indywidualnego programu ubezpieczeniowego zawierającego niestandardowe rozwiązania chroniące Klienta

Krok #4

Profesjonalna obsługa zawartych ubezpieczeń i aktywne uczestnictwo w procesie likwidacji ewentualnych szkód