zabezpieczenie mienia

Ubezpieczenia majątkowe i utraty zysku

Zabezpieczenie posiadanego lub użytkowanego przez naszego Klienta mienia przed działaniem sił przyrody lub osób trzecich to podstawowy element każdego oferowanego przez nas programu ubezpieczeniowego. Nasze rozwiązania opieramy na bazie systemu ubezpieczenia od wszystkich ryzyk AR (All Risks).

Uzupełnieniem ubezpieczenia majątkowego może być ubezpieczenie utraty zysku, które rekompensuje stratę w zysku, który byłby wypracowany przez firmę gdyby jej działalność nie została zakłócona lub przerwana szkodą w mieniu.

Zapewniamy

dostosowanie zakresu ubezpieczenia do rodzaju działalności i sytuacji Klienta (rozwój, inwestycje, zmiany działalności w okresie ubezpieczenia) poprzez zastosowanie autorskich klauzul rozszerzających standardowy zakres ubezpieczenia)

Proponujemy

ubezpieczenie od wszystkich ryzyk na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka

Oferujemy

indywidualne zapisy umożliwiające wypłatę odszkodowania do wysokości faktycznie zaistniałej szkody

Gwarantujemy

współpracę z międzynarodowym liderem w zakresie zabezpieczenia i restytucji mienia po szkodzie

Przygotowując indywidualny program ubezpieczeniowy wykorzystujemy:​

ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

ubezpieczenie utraty zysku

Jak wygląda współpraca z nami?

Krok #1

Rzetelna analiza prowadzonej przez Klienta działalności oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń

Krok #2

Opracowanie optymalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej na podstawie zebranych danych i oczekiwań Klienta

Krok #3

Przygotowanie indywidualnego programu ubezpieczeniowego zawierającego niestandardowe rozwiązania chroniące Klienta

Krok #4

Profesjonalna obsługa zawartych ubezpieczeń i aktywne uczestnictwo w procesie likwidacji ewentualnych szkód