ubezpieczenie od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych

Dla przedsiębiorstw zarówno produkcyjnych jak i handlowych oferujemy przygotowanie programu ubezpieczeniowego obejmującego ogół zagrożeń jakie mogą wystąpić w związku z prowadzoną przez nie działalnością.

Proponowane przez nas rozwiązania polegają na optymalnym łączeniu i dostosowywaniu ubezpieczeń do indywidualnych potrzeb naszego Klienta. Konstruowana przez nas ochrona oparta jest na zasadzie ubezpieczenie od wszystkich ryzyk co w znacznym stopniu ma wpływ na poszerzenie sfery odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Zapewniamy

możliwość skorzystania z autorskich klauzul rozszerzających standardowe zakresy ochrony Ubezpieczycieli

Proponujemy

przygotowanie zindywidualizowanego i komplementarnego programu ubezpieczeniowego.

Oferujemy

uzyskanie optymalnej w kontekście wymagań Klienta oferty rynkowej.

Ochronę opracowujemy wykorzystując:

ubezpieczenia majątkowe oparte o system wszystkich ryzyk,

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

ubezpieczenia transportowe,

ubezpieczenia komunikacyjne,

ubezpieczenie finansowe.

Jak wygląda współpraca z nami?

Krok #1

Rzetelna analiza prowadzonej przez Klienta działalności oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń

Krok #2

Opracowanie optymalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej na podstawie zebranych danych i oczekiwań Klienta

Krok #3

Przygotowanie indywidualnego programu ubezpieczeniowego zawierającego niestandardowe rozwiązania chroniące Klienta

Krok #4

Profesjonalna obsługa zawartych ubezpieczeń i aktywne uczestnictwo w procesie likwidacji ewentualnych szkód