kompleksowe rozwiązania medyczne

Ubezpieczenia dla podmiotów medycznych

Zakładom opieki zdrowotnej, działającym zarówno jako podmioty publiczne jak i prywatne, oferujemy skorzystanie z naszego wieloletniego doświadczenia w zakresie ubezpieczeń dla branży medycznej.

Konstruujemy kompleksowe rozwiązania obejmujące zindywidualizowane warunki ochrony majątku, w tym sprzętu medycznego, oraz odpowiedzialności cywilnej. W zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej współpracujemy ze wszystkimi Ubezpieczycielami posiadającymi w swojej ofercie wspomniany produkt.

Od wielu lat opracowujemy warunki ochrony i koordynujemy likwidację szkód w pojazdach sanitarnych.

Zapewniamy

opracowanie indywidualnych warunków ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Proponujemy

pomoc w przygotowaniu ankiet medycznych wymaganych przez Ubezpieczycieli

Oferujemy

przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i udział w postępowaniu dla podmiotów podlegających zamówieniom publicznym

Gwarantujemy

współpracę z międzynarodowym liderem w zakresie zabezpieczenia i restytucji mienia po szkodzie

Ochronę opracowujemy wykorzystując:

ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk z klauzulami specyficznymi dla podmiotów medycznych

ubezpieczenie od wszystkich ryzyk sprzętu elektronicznego (medycznego)

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów medycznych

ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów sanitarnych

Jak wygląda współpraca z nami?

Krok #1

Rzetelna analiza prowadzonej przez Klienta działalności oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń

Krok #2

Opracowanie optymalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej na podstawie zebranych danych i oczekiwań Klienta

Krok #3

Przygotowanie indywidualnego programu ubezpieczeniowego zawierającego niestandardowe rozwiązania chroniące Klienta

Krok #4

Profesjonalna obsługa zawartych ubezpieczeń i aktywne uczestnictwo w procesie likwidacji ewentualnych szkód