ryzyko wyrządzenia szkód osobom trzecim

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Dla naszych Klientów przygotowujemy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową oparte zarówno na regulacjach dobrowolnych jak i obowiązkowych.

W zakresie ubezpieczeń dobrowolnych oferujemy również przygotowanie indywidualnych umów zabezpieczających realizację kontraktów handlowych i inwestycyjnych naszych Klientów.

Posiadamy doświadczenie w aranżacji ochrony ubezpieczeniowej dla członków władz spółek prawa handlowego (ubezpieczenie D&O).

Zapewniamy

analizę prowadzonej przez Klienta działalności i zobowiązań umownych w celu optymalnego przetransferowania ryzyka na Ubezpieczyciela,

Proponujemy

konsultację zapisów negocjowanych kontraktów w kontekście wymagań stawianych wobec umowy ubezpieczenia naszego Klienta.

Oferujemy

wsparcie w procesie zgłaszanych przez poszkodowanych roszczeń z zakresu odpowiedzialności cywilnej.

Gwarantujemy

programy ubezpieczeniowe uwzględniające pokrycie szkód związanych z całym spektrum prowadzonej działalności.

Ochronę opracowujemy wykorzystując:

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością

dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ( np. OC lekarza, OC architekta)

ubezpieczenia obowiązkowe

Jak wygląda współpraca z nami?

Krok #1

Rzetelna analiza prowadzonej przez Klienta działalności oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń

Krok #2

Opracowanie optymalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej na podstawie zebranych danych i oczekiwań Klienta

Krok #3

Przygotowanie indywidualnego programu ubezpieczeniowego zawierającego niestandardowe rozwiązania chroniące Klienta

Krok #4

Profesjonalna obsługa zawartych ubezpieczeń i aktywne uczestnictwo w procesie likwidacji ewentualnych szkód