ubezpieczenia pojazdów

Ubezpieczenia komunikacyjne

Oferujemy przygotowanie kompleksowych rozwiązań związanych z ubezpieczeniami pojazdów należących lub będących w posiadaniu naszych Klientów zarówno w formie indywidualnej jak i flotowej. Posiadamy duże doświadczenie w zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń związanych z pojazdami niestandardowymi lub specjalistycznymi.

Zapewniamy

przygotowanie rozwiązań z zakresu ubezpieczenia autocasco adekwatnych do specyfiki pojazdów Klienta

Proponujemy

monitoring zdarzeń szkodowych w trakcie trwania umowy

Oferujemy

odpowiednie określenie wartości pojazdów z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Gwarantujemy

wsparcie w procesie likwidacji szkód

Ochronę opracowujemy wykorzystując:

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego

ubezpieczenie autocasco

ubezpieczenie assistance

Jak wygląda współpraca z nami?

Krok #1

Rzetelna analiza prowadzonej przez Klienta działalności oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń

Krok #2

Opracowanie optymalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej na podstawie zebranych danych i oczekiwań Klienta

Krok #3

Przygotowanie indywidualnego programu ubezpieczeniowego zawierającego niestandardowe rozwiązania chroniące Klienta

Krok #4

Profesjonalna obsługa zawartych ubezpieczeń i aktywne uczestnictwo w procesie likwidacji ewentualnych szkód